Premie
Premie
 

Premie

    Podstawowym warunkiem partycypowania w premii jest dokonanie co miesięcznego zakupu kwalifikacyjnego, który należy spełnić do 25-tego dnia każdego miesiąca. Zakup kwalifikacyjny dokonany między 26 a ostatnim dniem danego miesiąca będzie uznany jako kwalifikacja na następny miesiąc kalendarzowy. Wartość zakupu kwalifikacyjnego musi wynosić 50 PV. Możliwe jest łączenie wartości punktowych różnych produktów dostępnych w naszej ofercie, np. zakup 1 setu Odpromienników WinGuard (25 PV) i 1 setu Masek do twarzy WinMask (25 PV) , co daje łączną wartość kwalifikacji 50 PV.

Drugim warunkiem otrzymania premii jest dostarczenie poprawnie wypełnionej „Umowy dystrybcyjnej WINALITE”.

Premie widoczne w systemie komputerowym ec.winalite podane są w walucie Euro, w kwocie brutto.

 

Home | Products | Orders | Contact© 2007-2023 Winalite Polska · All Rights Reserved