Aukcje
Aukcje
 

Stanowisko firmy WINALITE w sprawie sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowych


Zgodnie z Regulaminem Dystrybutora Winalite pkt. 32 w dziale "VIII. SYSTEM SPRZEDAŻY" firma Winalite oświadcza:

"Sprzedaż produktów firmy WINALITE za pośrednictwem platform internetowych takich, jak aukcje i sklepy internetowe stoi w sprzeczności z istotą sprzedaży bezpośredniej, dlatego WINALITE nie aprobuje takiej formy sprzedaży."

Dystrybutorzy chcący osiągnąć najlepsze rezultaty w swojej sprzedaży, zadbają o bezpośrednią relację z klientem, mogąc w ten sposób właściwie zaprezentować produkty, pomóc w dopasowaniu do indywidualnych potrzeb klienta oraz przedstawić możliwości współpracy z firmą Winalite.

Gdyby jednak taka aukcja została zamieszczona, firma Winalite:
  • zabrania sprzedaży po cenach niższych niż ceny detaliczne opublikowane na stronie www.winalite-polska.pl zgodnie z pkt.30 w dziale "VIII. SYSTEM SPRZEDAŻY" Regulaminu Dystrybutora Winalite,
  • zabrania umieszczania aukcji bez podania terminów przydatności, jeśli produkt takie posiada,
  • zabrania używania logo WINALITE w treści aukcji,
  • wymaga zamieszczenia informacji w treści aukcji brzmiącej:
    " Informacje dotyczące stanowiska firmy WINALITE w sprawie sprzedaży produktów firmy Winalite zamieszczone są na stronie www.winalite-polska.pl. Firma Winalite nie gwarantuje klientom nabywającym produkty pod marką WINALITE na drodze aukcji internetowej, że spełnią one wymagania co do składu, pochodzenia, skutków zastosowania czy terminów ważności. Firma WINALITE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oświadczenia i deklaracje składane klientom za pośrednictwem aukcji internetowych."
Home | Products | Orders | Contact© 2007-2022 Winalite Polska · All Rights Reserved